Skip to content

Hem

0001

Välkommen till Ruths hemtjänst!

Ruths hemtjänst Alingsås AB är det lokala hemtjänstföretaget nära dig! Våra kunder bor i Alingsås kommun, inom Centrum, Haga och Tuve.

Vi utför omsorgs-  och serviceinsatser samt delegerad hemsjukvård till dig som har blivit beviljad hemtjänst från Alingsås kommun.

Ruths hemtjänst Alingsås AB:s verksamhetsidé är att en bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan kunden och personalen. Att den som hjälper har kunskap om kundens livssituation och önskemål  så att stödet kan ges med flexibilitet och inlevelse och skapa välbefinnande hos kunden.

Våra hemtjänstinsatser utförs i kundens egna hem. Syftet med insatserna är att hjälpa kunden att bibehålla de rutiner och livskvalitet som den enskilda har samt att öka det allmänna välbefinnandet. Insatserna ska öka möjligheten att bo kvar i sin egen boendemiljö så länge som möjligt. Målet är att varje kund ska känna trygghet och delaktighet och att tider passas och att vi har hög kontinutet.