Skip to content

Tjänster

Om du är i behov av hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare på Alingsås kommun via länken nedan.

Alingsås kommun ansök om hemtjänst

Det är biståndshandläggaren som utreder och beslutar om hur mycket hjälp du har rätt till. Du kan få hjälp med olika insatser i form av;

  • Matlagning, leverans av matlåda, att äta och dricka.
  • Personlig hygien, dusch, hårtvätt.
  • På- och av- klädning.
  • Förflyttning.
  • Städ, tvätt och inköp
  • Följe till vårdinrättningar, post, bank.
  • Avlösning i hemmet.

Tilläggstjänster
Ruths hemtjänst Alingsås AB erbjuder tilläggstjänster till de kunder som är beviljade hemtjänst enligt biståndsbeslut. RUT-avdrag görs för dessa tjänster.