Skip to content

Om

Personal och kompetens inom företaget
Verksamhetsansvarig och grundare av Ruths hemtjänst Alingsås AB, Åsa Norberg är socionom och har över 25 års erfarenhet från äldreomsorg och verksamhetsområdet. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden med lämplighet för yrkesrollen. Alla medarbetare genomgår internt en utbildning i företaget, viket innefattar Demens ABC, hygien och sanititetsutbildning, kost och nutritionslära. Frågor gällande bemötande, etik och moral är teman vi håller levande genom att ha det som en punkt på våra månadsmöten. Vidare erbjuder vi vår personal regelbunden ärendehandledning.

Kvalitetsarbete
Ruths hemtjänst Alingsås AB:s  ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av vårt ledningssystem planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar vi och förbättrar verksamheten. God kvalité i socialtjänstens verksamheter kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar på de mål, lagar, förordningar, föreskrifter och politiska direktiv som beslutas, vilket är vårt mål.
Ruths hemtjänst Alingsås AB;
Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet.
Utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet.
Är kunskapsbaserad och effektivt utförd.
Är trygg, säker och präglas av rättssäkerhet.

Info

Ruths Hemtjänst startade i första delen utav 2017 utav ägarna Åsa Norberg idag verksamhetsansvarig samt hennes Syster Sara Magnusson verksamhetschef. Företaget har idag cirka 12 heltidsanställda och är under expansion. Företaget följer kollektivavtalen och ser dem som ett minimum till de anställdas fördel.

För mer information om företagets sammansättning mm besök:

https://www.allabolag.se/5590934344/ruths-hemtjanst-alingsas-ab