Covid-19

På Ruths Hemtjänst arbetar vi aktivt för att förhindra smittspridning och följer folkhälsomyndighetens råd och Alingsås kommuns direktiv.

– Fokus på basal vårdhygien. Våra medarbetare håller god handhygien och använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt. Hos samtliga av våra kunder finns alltid ytdesinfektion, handtvål och pappershanddukar att tillgå. Samtliga av våra medarbetare har genomgått en webbbaserad utbildning om covid 19 och blir dagligen uppdaterade om det riktlinjer som vi skall arbeta efter.

– Skyddsutrustning. Våra medarbetare bär heltäckande visir som stänkskydd för ansiktet vid omvårdnadsnära arbete, även hos de kunder som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida smittan.

– Våra medarbetare stannar hemma vid minsta symtom. Om en av våra medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber stannar medarbetaren hemma tills det att hen varit symtomfri i två dagar.